Životné poistenie vie pomôcť vo vážnych situáciách, keď ľudia nečakané prichádzajú o príjmy. Aby však bol jeho efekt dostatočný, je potrebné mať správne nastavenú poistku, a práve v tomto Slováci doteraz skôr zaostávali. Parametre vhodnej poistnej zmluvy nespĺňa približne sedemdesiat percent ľudí. Situácia sa však podľa Filipa Bartoša zo spoločnosti YOUPLUS zlepšuje. Rady, ako životné poistenie správne nastaviť a koľko peňazí naň mesačne odkladať, prináša nasledujúci článok.

Strážte si výšku poistnej sumy

Pomôže pri hospitalizácii, vážnych úrazoch či ochoreniach, invalidite aj smrti. Reč je o životnom poistení. Aby však dokázalo pomôcť dostatočne, je potrebné ho mať správne nastavené. Teda mať vybrané všetky riziká, ktoré môžu hroziť – a hlavne mať správne nastavenú poistnú sumu. Tá totiž nakoniec určuje, koľko peňazí vy alebo vaši príbuzní dostanú od poisťovne.

Práve toto však Slováci často zanedbávajú. „Dobrou správou však je, že situácia sa najmä v posledných piatich rokoch zlepšuje, zrejme po skúsenostiach s covidovými rokmi, ale hlavne vďaka poradcom. Pomáhajú tiež rôzne nástroje na kalkuláciu, vďaka ktorým poistnú sumu dokážu nastaviť správne,“ hodnotí súčasnú situáciu Filip Bartoš, riaditeľ distribúcie a marketingu poisťovne YOUPLUS. Vývoj situácie na poistnom trhu je až na drobné odlišnosti podobný aj u našich východných susedov „V porovnaní s Českom je u nás nárast poistných súm voči mesačnému príjmu v posledných dvoch rokoch pomalší – je to dané hlavne vyššou infláciou v Českej republike a rozdielnou menou, avšak ten trend všeobecne v časovom úseku posledných piatich až desiatich rokov je takmer identický,“ vysvetľuje Bartoš.

Keď má klient zle nastavenú poistnú sumu, znamená to, že od poisťovne dostane menej peňazí, než by potreboval. A je teda podpoistený. Podľa Bartoša sa podpoistenie týka menšieho množstva klientov než kedysi. „I napriek tomu situácia ani dnes nie je zďaleka dokonalá. Odhadujem, že zle dojednanú poistku má dnes zhruba sedemdesiat percent ľudí. Určite sa nedá povedať, že každý klient má poistné sumy v prípade jednotlivých rizík životného poistenia dojednané správne,“ podotýka Bartoš.

Ako správne nastaviť poistenie? Zamerajte sa na príjmy a záväzky

Ako teda poistnú sumu správne nastaviť? Všeobecne sa dá povedať, že táto hodnota musí byť dosť vysoká na to, aby ľuďom peniaze od poisťovne nahradili výpadok príjmov. A tiež aby ostalo na liečbu, nákup zdravotných pomôcok alebo napríklad stavebné úpravy v prípade invalidity. „Ak máte hypotéku alebo iný úver, je dobré mať poistnú sumu nastavenú tak, aby v prípade výpadkov príjmov pokryla

splátky na niekoľko rokov dopredu alebo dokonca celý dlh doplatila. Vaši príbuzní teda nebudú musieť túto situáciu riešiť len z vlastných prostriedkov,“ vysvetľuje Filip Bartoš.

Tento spôsob nastavenia poistenia je podľa neho najlepší. A zaručuje, že klient nebude podpoistený. „Stáva sa však, že klienti pri dojednaní poistenia postupujú inak. Teda že si najprv určia, koľko chcú na

poistenie mesačne platiť, a podľa toho si nastavujú poistné sumy,“ podotýka riaditeľ distribúcie a marketingu poisťovne YOUPLUS s tým, že tento postup často vedie k zmieňovanému podpoisteniu. Klienti si totiž z rozpočtu na poistenie vyhradzujú menej, než by mali.

A koľko by teda mali ľudia za životné poistenie ideálne platiť? Vždy záleží na konkrétnej životnej situácii, preto univerzálna hodnota neexistuje. „Ak však vezmeme modelový príklad, v ktorom bude poistený klient, ktorý má tridsať rokov, zakladá si rodinu a plánuje úver na bývanie, tak by to malo byť okolo piatich percent z čistého mesačného príjmu,“ vypočítava Bartoš.

Nezabudnite poistenie aktualizovať

I keď poistnú sumu klienti nastavia pri dojednaní poistenia správne, neznamená to, že už nemusia nič riešiť. Zmluvu sa totiž hodí v rôznych situáciách aktualizovať. „Napríklad v situácii, keď sa im zmení príjem. Alebo keď si založia rodinu a vezmú si hypotéku, prípadne iný úver, ktorý by príbuzní po výraznom výpadku príjmov nezvládli splácať,“ radí Filip Bartoš z poisťovne YOUPLUS. Revidovať výšku poistnej sumy by tak ľudia mali aspoň raz za päť rokov. Okrem životnej situácie sa totiž môžu zmeniť aj makroekonomické faktory, ktoré zasahujú do bežného života, ako je napríklad inflácia, nezamestnanosť alebo zmena daňovej politiky štátu.