S novou praktickou službou pre vodičov už môžete nahlásiť škodu na aute priamo cez telefón. Vďaka umelej inteligencii a rýchlemu predvyplneniu údajov prihláseného užívateľa sa to dá zvládnuť s o niečo menším stresom, už za 10 minút. S novinkou, aká tu doteraz rozsahom funkcionalít nebola, prišla poisťovňa KOOPERATIVA.

Pre využívanie mobilnej aplikácie KOOPERATIVA, ktorú si stiahnete bezplatne cez platformy Google PlayApp Store, stačí mať v tejto poisťovni zmluvne uzavretý ktorýkoľvek z produktov poistenia. Údaje z poisťovne sa po registrácii do aplikácie automaticky prenesú, čo je v prípade ich rýchleho využitia kvôli vzniknutej škode veľká výhoda. V prípade uzatvoreného PZP alebo havarijného poistenia v Kooperative máte počas nahlasovania škody automaticky k dispozícii aj všetky potrebné údaje k svojmu vozidlu či vozidlám.

Zdokumentovanie škody len pár krokmi

K urýchleniu nahlásenia udalosti pomáha nielen predvyplnenie všetkých vašich údajov, identifikácia poisteného vozidla, ale aj interaktívne zaregistrovanie miesta a času vzniknutej nehody či inej udalosti. V celom procese odpovedáte na niekoľko otázok aplikácie krok po kroku a vyberáte z predvolených možností, prípadne dopĺňate požadované informácie. Benefitom je aj rýchle zaslanie kópie vodičského a technického preukazu, a to rovno ich odfotením cez telefón. Systém umelej inteligencie potvrdí správnosť a čitateľnosť fotiek a tiež ponúkne ako voliteľnú možnosť poslať aj fotografie škody na poškodenom vozidle a situácie z miesta nehody. Priebeh havárie, resp. záznam k priebehu vzniku škody, môžete odoslať priamo nahratím hlasovej správy.

Mobilná aplikácia pomôže aj tým klientom Kooperativy, ktorí nemajú v tejto poisťovni poistené svoje auto, ale škodu im spôsobí iný vodič s uzavretým PZP v Kooperative. V spolupráci s druhým účastníkom môžete využiť tento proces hlásenia havárie rovnako rýchlo a efektívne. Aplikácia uľahčí situáciu, aj keď ste dopravnú nehodu zavinili vy ako samotný užívateľ. V tom prípade si budete môcť uplatniť svoje nároky zo svojho havarijného poistenia.  

Vždy aktuálny prehľad a možnosť zavolať asistenciu

Výhodou novej aplikácie nie je len rýchlosť nahlásenia škodovej udalosti, ale aj prehľad o stave likvidácie škody. Informácie, v akom stave sa po odoslanom hlásení nachádza riešenie škodovej udalosti poisťovňou, máte kedykoľvek po ruke v sekcii „Moje škody“. Pomôže aj s rýchlym zaregistrovaním sa na obhliadku vozidla určením preferovaného miesta obhliadky, ponúkne vám prehľad zmluvných servisov v okolí a poslúži aj na privolanie pomoci vo forme asistenčných služieb.

Rýchly prehľad aplikácie ukazuje aj toto video.