Na Slovensku sa stavia vo veľkom nielen v hlavnom meste a jeho okolí. Stavebný ruch sa posúva aj ďalej na Žitný ostrov. V jeho centre leží okresné mesto Dunajská Streda s viac ako 23-tisíc obyvateľmi. Okolo neho v posledných rokoch vzniká veľká priemyselná, ale aj bytová zástavba.

Teraz má v tomto meste pribudnúť nový bytový dom Quantum Park s takmer 50 novými bytmi. Vyplýva to zo zámeru investora. Ten podal projekt do procesu posudzovania vplyvov stavby na životné prostredie (EIA) na konci novembra. Investorom je eseročka Quantum Park, podľa ktorej je aj projekt objektu nazvaný. Slovo „park“ v názve projektu nie je náhodne, pretože v okolí bytovky bude aj veľa zelene.

Stávka na dvojizbové byty

V novom bytovom dome bude podľa plánov 47 jedno- až štvorizbových bytov. Na prvom a druhom poschodí bude vytvorených 16 priestorov pre obchody a služby so skladom a prídavnou miestnosťou. Objekt bude preto polyfunčný.

Investor vsadil najmä na dvojizbové byty, ktorých bude v budove najviac – celkovo 20. Nasledovať budú  trojizbové (16) a menej bude jednoizbových (5) a štvorizbových (6).

Celá budova bude trojpodlažná s podzemnou garážou s plochou strechou. Investor plánuje byty predať, nepočíta s tým, že by ich prenajímal. Ak firma dostane všetky povolenia načas, so začiatkom výstavby chce začať už v  júli budúceho roka. Byty by mali byť postavené do jedného roka, teda do leta 2024. Náklady na stavbu investor odhaduje na takmer 8 miliónov eur.

Pozemok bude mať tretinu zelene

Stavebný pozemok s výmerou 6 631 m2 pre novú bytovku sa nachádza v meste v existujúcej obytnej zóne. Quantum park sa bude nachádzať na ceste svätého Pavla v Dunajskej Strede. Bytový dom stavebník situoval tak, aby čo najlepšie využil pozemok. Zastavanosť pozemku by mala dosiahnuť len 30 percent, zeleň bude tvoriť tretinu pozemku a zvyšok budú parkovanie plochy, chodníky a cesta.

V Dunajskej Strede vyrastie nový bytový dom Quantum Park
Umiestnenie projektu Quantum Park v Dunajskej Strede (Zdroj: Quantum Park)

Okolo budovy má byť vysadený aj trávnik, kríky a stromy. Navrhované sadové úpravy budú slúžiť ako park pre relax a oddych obyvateľov. „Výsadba vyššej zelene zabezpečí dostatočné tienenie, čo bude vhodné hlavne v letnom období, keď budúci obyvatelia budú môcť využiť priestory v chládku na piknik, alebo len na oddych samotný,“ píše sa v návrhu.

Pribudnúť má aj detské ihrisko s rozmerní 8,35 x 8,35 metrov.

Pozitívom by mali byť aj podzemné kontajnery na smetí.  Ich inštaláciou jednak firma využije lepšie priestor a súčasne zvýši estetický vzhľad a čistotu zberného miesta.

Úsporné riešenia

Pri výstavbe bytového domu budú využívané i obnoviteľné zdroje energie a tepelné čerpadlá, ktoré sa využijú na vykurovanie. Investor uvažuje o inštalácii fotovoltaiky prípadne slnečných kolektorov na ohrev teplej vody. Budúci majitelia by preto mohli ušetriť aj na platbách za energie, ktoré idú v poslednom čase výrazne hore.

Bytový dom Quantum Park bude úsporne hospodáriť aj s dažďovou vodou zo strechy. Tá bude zadržiavaná vodozádržnými objektmi a bude vracaná späť do pôdy. Voda preto zbytočne neodtečie do verejnej kanalizácie. Dažďová voda má byť odvádzaná nielen zo strechy, ale aj z parkoviska a areálovej cesty.

V Dunajskej Strede vyrastie nový bytový dom Quantum Park
Quantum Park v Dunajskej Strede (Vizualizácia: Studio Art Now)

Parkovať sa bude najmä v podzemí

Parkovacie miesta pre autá sú v projekte riešené kombinovane. Časť áut bude v podzemnej garáži a časť na vonkajšej spevnenej ploche pred bytovým domom. Parkovacie miesta budú vo forme zatrávňovacej dlažby, ktorá umožňuje vsakovanie dažďových vôd.  Je to lepšie riešenie ako celú plochu parkoviska vyasfaltovať.

Celkový počet parkovacích stojísk bude 136 z čoho väčšina (100 miest) bude v podzemnej garáži. Pozitívne je, že investor myslí aj na ekologickú dopravu a pripravil v projekte až 23 miest pre elektromobily. Škoda len, že tam bude len jedna nabíjacia stanica. Projekt však počíta s prípravou na ďalšie elektronabíjačky.

Quantum Park v číslach

  • počet bytov 47
  • Predpokladané náklady 7 924 500 eur s DPH 
  • 136 parkovacích miest
  • júl 2023 – začiatok výstavby
  • júl 2024 – ukončenie stavby

Ako bude Quantum Park v Dunajskej Strede vyzerať

Vizualizácie: Studio Art Now

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: