V posledný septembrový deň sa končí platnosť odporúčania Národnej banky Slovenska, podľa ktorého by banky nemali akcionárom vyplácať nerozdelené zisky. Od októbra im tak znovu budú môcť posielať dividendy.


„Aktuálne sa nepredpokladá predlžovanie platnosti tohto odporúčania. Do budúcna sa však nedá vylúčiť jeho znovuobnovenie, prípadne zmena, ktorá bude závisieť od vývoja pandemickej situácie a stability finančného sektora,“ uviedla NBS.