Zvýšená inflácia je len dočasná. Tvrdí to Národná banka Slovenska v publikácii Frankfurtské hárky. Podľa septembrovej predikcie Európskej centrálnej banky by síce v závere roka mala inflácia ešte vzrásť, no následne by mala spomaľovať.


Ustáliť by sa mala na hodnotách, ktoré sú v horizonte dvoch až troch rokov podstatne nižšie ako je cieľ Európskej centrálnej banky. Tá sa snaží udržať infláciu na úrovni dvoch percent.

Ceny ešte porastú, budúci rok by už ale inflácia mala klesať