Zvýšená inflácia je len dočasná. Tvrdí to Národná banka Slovenska v publikácii Frankfurtské hárky. Podľa septembrovej predikcie Európskej centrálnej banky by síce v závere roka mala inflácia ešte vzrásť, no následne by mala spomaľovať.

Ustáliť by sa mala na hodnotách, ktoré sú v horizonte dvoch až troch rokov podstatne nižšie ako je cieľ Európskej centrálnej banky. Tá sa snaží udržať infláciu na úrovni dvoch percent.