Privatbanka požaduje od Arcy a jej dcérskych firiem, aby jej okamžite vrátili poskytnuté úvery. Informoval o tom týždenník Trend.


Arca Capital Slovakia by podľa Trendu mala zaplatiť 1,9 milióna eur z pôvodne dvojmiliónového úveru. Napriek tomu, že ho Arca mala pôvodne splatiť až v novembri budúceho roku, Privatbanka teraz požaduje, aby ho zaplatila už do 16. novembra tohto roku.

Privatbanka argumentovala tým, že je ohrozená návratnosť celého úveru, keďže Arca Capital Slovakia v auguste nevyplatila dlhopisy.