Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) adresuje Slovensku varovanie, ktoré sa týka rizík v sektore nehnuteľností. Upozornila na to Národná banka Slovenska (NBS). Riziká sa môžu prejaviť na trhu nehnuteľností v strednodobom horizonte. Toto varovanie je výsledkom detailnej analýzy nerovnováh na trhu bývania v jednotlivých krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).


ESRB upozorňuje na vysoké tempo rastu cien nehnuteľností, náznaky nadhodnotenia cien nehnuteľností, rastúcu zadlženosť domácností a rýchlo rastúce hypotéky. ESRB ale zároveň vyzdvihuje dôležitú úlohu opatrení, ktoré NBS prijala v oblasti limitov pre poskytovanie úverov a kapitálových vankúšov. Považuje ich za primerané súčasnej situácii.

Ak sa však riziká budú ďalej kumulovať doterajším tempom, ESRB navrhuje zvážiť úpravu týchto opatrení. Tá by mala nadväzovať na konkrétne identifikované riziká. Týka sa to najmä navyšovania dlhu pri už zadlžených domácnostiach a predlžovania splatnosti, ktoré často zasahuje aj do dôchodkového veku.

ESRB navrhuje aj sprísnenie kapitálových nástrojov. „NBS bude situáciu na trhu úverov a bývania naďalej detailne monitorovať. V prípade potreby je pripravená upraviť reguláciu a preventívne obmedziť ďalšiu kumuláciu rizík v budúcnosti,“ dodala centrálna banka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)