Inflácia na Slovensku sa vyvíja veľmi podobne ako v eurozóne. V novembri dosiahla 4,9 percenta. Podľa NBS je porovnateľné aj zrýchlenie od apríla tohto roku, ktoré dosahuje približne tri percentuálne body.


„Vysoká inflácia má spoločné korene v nedostatku na strane ponuky a v rýchlom raste cien vstupov, ako napríklad komodity, doprava a pod. Avšak nájdu sa aj podstatné rozdiely, ktoré je pomerne zložité vysvetliť v dnešnej dobe,“ tvrdí NBS vo svojej publikácii Ekonomický a menový vývoj.

V eurozóne podľa centrálnej banky pramenia inflačné tlaky predovšetkým z cien energií. „Okrem štandardných cien energií pre domácnosti, ktoré sú vo veľa krajinách deregulované a zmeny cien komodít sa premietajú hneď, pôsobí proinflačne aj vyšší podiel výdavkov na pohonné látky,“ tvrdí NBS.

Keďže na Slovensku ceny od januára 2021 klesli, dočasne tlmili vyšší rast inflácie. Slovensko sa tak dostalo na chvost krajín eurozóny podľa dynamiky rastu cien energií. V budúcom roku NBS očakáva, že budeme na opačnom konci tohto rebríčka.

Prečo rastú ceny na Slovensku a v eurozóne

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)