Finančná správa od spustenia obojsmernej elektronickej komunikácie (1. január 2022) v daňovej oblasti odoslala daňovým subjektom 42 584 zásielok, respektíve úradných dokumentov na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Upozornila na to hovorkyňa FInančnej správy SR Martina Rybanská.


Základnou podmienkou pre úspešné doručenie je, aby mali klienti na ÚPVS aktivovanú schránku na doručovanie. Právnickým osobám, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, sa aktivuje elektronická schránka automaticky zo zákona s jej zriadením. V prípade fyzickej osoby sa elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť.

Elektronický dokument sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení, ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota 15 dní a notifikáciu o doručení v tejto lehote adresát nepotvrdí. Daňové subjekty si môžu nastaviť notifikácie o novej správe v schránke ÚPVS buď zaslaním oznámenia na e-mail, alebo prostredníctvom SMS správy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: