Prípravky na ochranu rastlín sa v poslednom období stávajú ďalšou záujmovou komoditou nelegálneho medzinárodného obchodu. Colný úrad Michalovce v minulom roku zaznamenal nárast počtu prípadov ich nezákonného dovozu na naše územie. Upozornila na to Finančná správa SR. Zaistených bolo celkovo 41 litrov tekutých prípravkov na ochranu rastlín.


Prípravky na ochranu rastlín z tretích krajín je možné na Slovensko dovážať iba v rámci obchodného styku medzi podnikateľskými subjektami. Dovážané prípravky musia mať na území Slovenska autorizáciu Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, inak ich dovoz nie je povolený.

Finančná správa preto upozorňuje, že dovoz prípravkov na ochranu rastlín fyzickými osobami (tzv. neobchodný dovoz) na územie Slovenska je zakázaný. V závislosti od množstva a hodnoty nezákonne dovážaného tovaru sa tak ľudia môžu dopustiť spáchania colného priestupku alebo trestného činu, za ktoré im hrozia pokuty, zhabanie tovaru a trestné stíhanie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)