Finančná správa sprístupnila nový portál e-commerce. Od 1. júla bude slúžiť na preclievanie zásielok z krajín mimo Európskej únie s hodnotou tovaru do 150 eur.

Od 1. júla bude musieť každý kupujúci podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar z tretích krajín bez ohľadu na jeho hodnotu. Aj naďalej sa síce bude clo platiť až pri tovare, ktorého hodnota presahuje 150 eur, no po novom bude potrebné zaplatiť DPH zo všetkých zásielok. Práve na preclievanie takýchto zásielok bude slúžiť nový portál. Jeho verejná časť sa nachádza na tejto adrese.