Finančná správa od 1. januára 2022 zverejnila viaceré elektronické formuláre daňových priznaní. Na portáli finančnej správy v katalógu formulárov nájdu klienti tlačivá a elektronické formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb.


Okrem toho sú k dispozícii aj oznámenie o reverznom hybridnom subjekte, účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva, účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva, oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ako aj všeobecné podania k účtovných závierkam v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: