Dôchodcovia, ktorí poberajú penziu na Slovensku ako aj zo zahraničia, musia Sociálnej poisťovni oznámiť, aký dôchodok dostávajú do zahraničia. Sociálna poisťovňa tieto údaje potrebuje pre výpočet trinásteho dôchodku.


Penzisti oznamujú výšku dôchodku zo zahraničia prostredníctvom elektronického formulára. V prvom kroku doň penzista uvedie svoje identifikačné údaje vrátane čísla sociálneho zabezpečenia, pod ktorým mu je vyplácaný dôchodok. V druhom kroku vyplní výšku dôchodku z cudziny a formulár odošle.