Spoločnosť Finasist vyhlasuje povinnú ponuku na prevzatie akcií firmy Plastika, a. s. Vyplýva to z rozhodnutia Národnej banky Slovenska, ktorá túto povinnú ponuku schválila.


V rozhodnutí nie je uvedené, koľko peňazí ponúkne Finasist drobným akcionárom spoločnosti Plastika za jednu akciu. Drobní akcionári však nie sú povinní svoje akcie odpredať. Môžu si ich aj naďalej ponechať.

Povinnú ponuku na prevzatie musí vyhlásiť fyzická alebo právnická osoba v prípade, ak získa v nejakej spoločnosti kontrolný podiel, ktorým sa rozumie minimálne 33 % podiel na hlasovacích právach v akciovej spoločnosti.

Drobní akcionári by museli predať svoje akcie až v prípade, ak by majoritný majiteľ schválil ich vytesnenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)