Digitálna mBank spustila vo svojej mobilnej aplikácii možnosť autorizácie platieb pomocou biometrie. Banka o tom informovala v tlačovej správe. Klienti tak môžu potvrdzovať platby alebo iné zmeny pomocou odtlačku prsta, skenom tváre alebo skenom očnej sietnice.


Túto funkciu si však bude musieť každý spustiť v nastaveniach mobilnej aplikácie. Pri platbách zároveň na pozadí prebiehajú procesy, ktoré overujú dôveryhodnosť transakcie. Stále tak platí, že keď prevod dosiahne určitú výšku limitu, mobilná aplikácia si vyžiada potvrdenie platby pomocou PIN-kódu.