Ministerstvo financií doplnilo štatút súťaže Byť zdravý je výhra. Za zdravotne znevýhodnených ľudí budú môcť po novom heslo povedať aj ich blízki. Pomôcť to môže aj seniorom, ktorí takisto môžu využiť pomoc rodiny či známych.


Po novom bude heslo zverejnené s dostatočným predstihom ešte predtým, než moderátor zavolá súťažiacemu. Nemala by sa tak opakovať situácia z minulej nedele, keď súťažiaca nemohla povedať heslo, pretože pozerala vysielanie cez internet a heslo sa jej ukázalo s oneskorením. Po novom heslo bude nielen zobrazené, ale moderátor ho aj povie.

Celkový čas, počas ktorého bude zverejnené heslo, by mal niekoľkonásobne prekročiť možné priemerné oneskorenie, ktoré je spôsobené rôznymi druhmi prenosu signálu vysielania. Moderátori by sa súťažiaceho mali najprv spýtať, či sleduje vysielanie a či videl alebo počul heslo. Až potom bude spustená časomiera.

Relácia bude po novom tlmočená do posunkového jazyka.