Peniaze pre kultúru a podnikateľov sú zahrnuté v novele štátneho rozpočtu, ktorá čaká na schválenie v Národnej rade. Tvrdí to ministerstvo financií.

„Zároveň však MF SR zdôrazňuje, že ministerstvo hospodárstva malo a má možnosti, ako v prípade nevyhnutnej potreby nájsť a dočasne vyčleniť potrebné prostriedky zo svojho vlastného rozpočtu, či už úsporou alebo presunom z iných oblastí. Pomoc pre podnikateľské subjekty preto neviazne na ministerstve financií,“ uviedlo ministerstvo na Facebooku.