Národná banka Slovenska odobrala povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta Vladimírov Demjanovi z Košíc.

Podľa rozhodnutia totiž „nezabezpečil nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.“ Od 24. februára 2019 totiž nespĺňal požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, keďže neabsolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti. Takisto nezložil odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v danom sektore najneskôr do 27. apríla 2019.

Sprostredkovateľ sa podľa NBS mal previniť aj tým, že na požiadanie jej nepredložil požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu. Centrálnej banke nepredložil ani viacero štvrťročných výkazov o vykonávaní finančného sprostredkovania.

Centrálna banka v poslednom období začala intenzívnejšie kontrolovať povinnosti samostatných finančných agentov. Viacerých už pokutovala alebo im odobrala licenciu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: