Počas celoplošného testovania počas najbližšieho víkendu zatvorí Slovenská pošta všetky svoje pobočky. „Pošta tak chce umožniť svojim zamestnancom, aby využili možnosť otestovať sa. Zároveň, kým budú pošty zatvorené, využije tento čas na dezinfekciu pobočiek,“ uviedla Slovenská pošta v tlačovej správe.


Zatvorenie pobočiek prichádza v čase, keď končí termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019. To je potrebné odovzdať najneskôr v pondelok 2. novembra. Keďže platí zákaz vychádzania a medzi výnimky nepatrí návšteva daňového úradu, jedinou možnosťou, ako v súčasnosti podať papierové daňové priznanie, je poslať ho poštou. Aj keď väčšina daňovníkov už podáva priznanie elektronicky, množstvo ľudí ho každoročne nosí vytlačené na papieri priamo na daňový úrad alebo ho zasiela poštou.

Finančná správa už oznámila, že ľuďom, ktorí sú v karanténe, predĺži lehotu na podanie daňového priznania. Ľudia, ktorí nie sú v karanténe, sú povinní priznanie podať do 2. novembra.