Poisťovne v neživotnom poistení zaznamenali výrazné zlepšenie svojho hospodárenia. Technický výsledok v neživotnom poistení sa podľa Národnej banky Slovenska medziročne takmer strojnásobil na hodnotu 48 miliónov eur.


„Prvý polrok znamenal rast tak v hrubom predpísanom poistnom, ako aj v poklese nákladov na poistné plnenia,“ uviedla NBS v Správe o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2020.

Naopak finančný výsledok v neživotnom poistení zaznamenal pokles o 42 percent, respektíve o päť miliónov eur. Finančný výsledok hovorí o tom, ako sa poisťovniam darilo zhodnocovať rezervy. Naproti tomu technický výsledok ukazuje rozdiel medzi prijatým poistným a nákladmi poisťovne.