Prima banka oznámila klientom zmenu svojho cenníka. Od 1. januára nebude na výšku poplatku za poskytnutie úveru pri pôžičke a poskytnutí alebo navýšení hypotéky už vplývať skutočnosť, či bude úver splácaný z Osobného účtu vedeného v Prima banke.


Dnes platí, že pri poskytnutí spotrebného úveru si banka od klientov pýta poplatok vo výške piatich percent z požičanej sumy. Ak klient spláca pôžičku z Osobného v Prima banke, banka mu tento poplatok po 18 mesiacoch vráti. Od januára to už nebude robiť a poplatok im nevráti.

Podobné to bude aj pri hypotéke. Za jej poskytnutie či navýšenie si Prima banka pýta poplatok vo výške jedného percenta, minimálne 300 eur. Ak tu klient zriadený účet, banka mu tento poplatok v súčasnosti odpustí. Od januára o túto výhodu klienti prídu.

Prima banka naposledy menila svoj cenník od júna tohto roku. Vtedy zvýšila napríklad poplatok za výber hotovosti v pobočke alebo dala zadarmo študentský účet bez splnenia podmienok.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)