Sociálna poisťovňa si už nebude posielať listy s inštitúciami sociálneho zabezpečenia v iných krajinách Európskej únie. Pripojila sa do projektu EESSI (Elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení) a po novom tak bude komunikovať s inými inštitúciami elektronicky. Tento projekt je financovaný z grantu EÚ:


„Systém EESSI prináša bezpečnú výmenu informácií o sociálnom zabezpečení v Európskej únii a vytvára podmienky pre rýchlejšie dokladovanie, priznávanie a vyplácanie sociálnych dávok občanom,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Elektronická komunikácia by takisto mala uľahčiť vybavovanie firmám a poistencom, ktorí sa pri pohybe za prácou v krajinách EÚ potrebujú preukazovať medzinárodným formulárom PD A1. „Prostredníctvom EESSI si zahraničná inštitúcia môže aj sama overiť, či občan má potrebný formulár vystavený a platný, zákonom ktorej krajiny občan podlieha a na aké obdobie. Tieto zmeny sa dotknú viac ako 100 tisíc občanov Slovenska i ďalších európskych krajín, ktorí si formulár PD A1 vybavujú cez Sociálnu poisťovňu,“ tvrdí Sociálna poisťovňa.