Výnosy dlhopisov v krajinách eurozóny sú v posledných rokoch veľmi nízke. Masívny nákup aktív Európskou centrálnou bankou (ECB) tlačil ich výnosy nadol. Od apríla ECB bude ďalšie nákupy utlmovať.

„Štruktúra nákupov dlhopisov, či už z programu PEPP alebo štandardného APP, obsahuje prevažne dlhopisy so splatnosťou do 10 rokov, znižovanie nákupov bude preto znamenať najvýraznejšie zmeny najmä vo výnosoch týchto cenných papierov. Nepredpokladáme však ich skokovitý nárast, keďže ECB bude naďalej dlhopisy nakupovať – akurát v menších objemoch a s reinvestíciou istiny splatných dlhopisov z PEPP až do roku 2024,“ vraví analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Výnosy dlhopisov podľa neho zaznamenávajú v poslednom období rastúci trend nielen pre utlmeniu aktivity centrálnej banky na dlhopisovom trhu, ale aj v dôsledku očakávanej vyššej inflácie. „Koncom roka by tak výnosy 10-ročných slovenských vládnych dlhopisov mohli stúpnuť na 0,4% s rizikami smerom nahor,“ tvrdí M. Horňák.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: