Príjmy štátneho rozpočtu vlani dosiahli 15,751 miliardy eur a výdavky boli na úrovni 23,509 miliardy eur. Znamená to, že hospodárenie štátu skončilo so schodkom na úrovni 7,758 miliardy eur.


Pod takto vysoký schodok štátneho rozpočtu sa podpísala predovšetkým pandémia ochorenia Covid-19. Štát pritom pre koronavírus plánoval ešte vyšší schodok a to až na úrovni 11,953 miliardy eur.