Všetky fondy druhého piliera sú od začiatku tohto roku v strate. Hodnota dôchodkovej jednotky sa prepadla v negarantovaných ako aj garantovaných fondoch.


Spomedzi negarantovaných fondov najviac stráca akciový fond od 365.life. V ňom sa hodnota dôchodkovej jednotky od začiatku roku prepadla o 14,7 percenta. Ostatné negarantované fondy v tomto roku zatiaľ stratili 3,9 až 6 percent.

Strata garantovaných dôchodkových fondov sa pohybuje v rozmedzí od 1,1 do 2,7 percenta. Najviac stráca dlhopisový fond od NN.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)