Spoločnosť Uniqa v októbri prevzala na Slovensku firmu Axa. Okrem poisťovne Uniqa získala aj dôchodkové spoločnosti, ktoré pôsobia v druhom a treťom pilieri.


Firma teraz ubezpečuje klientov, že zmenou vlastníka sa pre nich nič nemení. „Pri každej fúzii preberá nástupnická spoločnosť všetky záväzky pôvodnej spoločnosti. Zmluvy teda budú ďalej pokračovať bez akejkoľvek zmeny so všetkými povinnosťami a právami, ktoré z nej vyplývajú. Nebudú sa meniť ani účty, na ktoré je potrebné hradiť poistné. Iba v okamihu, keď sa obe spoločnosti spoja do jednej, bude záväzky voči klientom plniť Uniqa,“ povedal generálny riaditeľ Uniqa poisťovne Martin Žáček.

V januári budúceho roka sa dôchodkové a investičné spoločnosti Axa premenujú na Uniqa. Pri týchto nedochádza k fúzii, tie Uniqa rovno prevezme. Klientom penzijných a podielových fondov príde informácia, že sa zmenil majiteľ.