Vedenie poradenskej spoločnosti VGD Slovakia má troch nových partnerov. Stali sa nimi Ján Bocko, Vladimír Mochnaľ a Tomáš Šalko.


Noví partneri sa dostali do vedenia spoločnosti vďaka internému projektu Road to partnership, ktorý opisuje možnosti rastu v rámci firmy a postupné kroky, ako sa zamestnanec môže prepracovať na partnerskú pozíciu.

Ján Bocko pracuje vo VGD 13 rokov, v súčasnosti na pozícií Business Advisory Manager. Má skúsenosti z oblasti due diligence, transakčného poradenstva, finančných analýz a valuácií, ale aj účtovníctva a auditu. Vo VGD bude zodpovedný predovšetkým za rozvoj služieb v oblasti transakčného poradenstva.

Vladimír Mochnaľ začal pracovať vo VGD takmer ihneď po skončení vysokej školy ako junior účtovník. Neskôr prešiel na oddelenie auditu, kde v súčasnosti vedie tím 20 audítorov. Jeho úlohou ako nového partnera bude okrem iného rozvíjať novú biznis líniu – VGD Subsidies, ktorá prispieva ku komplexnosti portfólia.

Tomáš Šalko je členom Asociácie certifikovaných účtovných znalcov (FCCA) a certifikovaný interný audítor. Najprv sa 10 rokov venoval internému auditu, zlepšovaniu procesov a hľadaniu úspor pre globálnu výrobnú spoločnosť. Vo VGD sa začal viac venovať téme digitálnej transformácie a postupne prevzal zodpovednosť za IT oddelenie a digitalizačné projekty.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)