Národná banka Slovenska v roku 2020 vydala 17 povolení na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Pri ďalších 17 spoločnostiach rozhodla o zmene povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Vyplýva to zo Správy o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom za rok 2020.

V súčasnosti má na Slovensku licenciu 441 samostatných finančných agentov. Pod nimi pôsobí 15 240 podriadených agentov.