VÚB cenník

Národná banka Slovenska súhlasí s tým, aby hlavný akcionár VÚB vyplatil drobných akcionárov. Tí v banke vlastnia necelé tri percentá akcií.


Akcionári VÚB rozhodli o stiahnutí akcií VÚB z Burzy cenných papierov v Bratislave na decembrovom mimoriadnom valnom zhromaždení. Majoritný akcionár banky Intesa Sanpaolo Holding International S.A. preto vyhlási povinnú ponuku na odkúpenie akcií od menšinových vlastníkov.

Centrálna banka nezverejnila samotnú ponuku, ktorú dostanú malí akcionári. VÚB zverejní podrobnosti tento týždeň vo štvrtok. Až vtedy bude známe, koľko peňazí dostanú minoritní akcionári.

Menovitá hodnota jednej akcie je 33,20 eura. Celkovo je vydaných viac ako štyri milióny akcií. Drobní investori vlastnia približne 121-tisíc kusov akcií. Väčšinu z toho vlastnia fyzické osoby. Tí získali akcie väčšinou ešte počas kupónovej privatizácie.