Ministerstvo pôdohospodárstva sa s niektorými obchodnými reťazcami dohodlo na tom, že zastropujú ceny zhruba 400 potravín na najbližšie tri mesiace. Zastropovanie bude platí od pondelka 20. marca tohto roka. Dôvodom je najmä rast cien a snaha o tlmenie inflácie. Každý reťazec si tak určil 30 až sto druhov potravín, pri ktorých bude garantovať rovnakú cenu minimálne najbližšie tri mesiace.


Regály, v ktorých budú zastropované potraviny, obchodné reťazce označili logom Protiinflačná garancia. Zastropovanie cien tiež neznamená, že jednotlivé potraviny nemôžu byť lacnejšie. Cena je nastavená len na maximálnu výšku, nad ktorú obchod nemôže ísť pri stanovení ceny. Obchody tiež upozorňujú, že potraviny s garantovanou cenou nemusia byť dostupné vo všetkých predajniach.

Portál Finsider pripravil prehľadný zoznam obchodných reťazcov a garantovaných cien. Zoznam potravín, ktoré sú zastropované, sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo daného obchodu.