Aplikácia na evidovanie tržieb Pokladnica bude v prevádzke už len do dnešnej polnoci (17. október). Upozornila na to Finančná správa SR s tým, že podnikateľom je k dispozícii nová webová a mobilná aplikácia VRP 2. Na stiahnutie je dostupná v Google play a ponúka všetky funkcie ako predošlá aplikácia vrátane novej funkcie zaokrúhľovania súm. Pre správne zabezpečenie fungovania aplikácie VRP 2 je potrebné ju len pravidelne aktualizovať prostredníctvom Google play.


Celkovo nová aplikácia podporuje viac tlačiarní ako jej predchodkyňa, celkovo ich je 14. V prípade použitia inej tlačiarne si môžu predajcovia, distribútori, alebo servisní technici tlačového riešenia účtovať servisné poplatky za aktualizáciu tlačového riešenia pre potreby VRP 2, na čo však finančná správa nemá vplyv a nemôže ani vstupovať do obchodných záležitostí podnikateľa. Podnikatelia si ale môžu pomôcť informačným manuálom k nastaveniu tlače.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: