Darovať dve alebo tri percentá tretiemu sektoru je možné len na predpísanom tlačive v lehote do konca apríla tohto roka. Keďže 30. apríl pripadá na sobotu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v pondelok 2. mája 2022. V tlačovej správe na to upozornila hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.


Daňovník, ktorému zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie rok 2021 a ktorý chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane vybranej neziskovej organizácii, nadácii či občianskemu združeniu, je povinný podať takzvané Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby na osobitnom tlačive. K vyplnenému tlačivu je potrebné doložiť aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane.

Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade, poslať ho poštou, prípadne využiť elektronickú komunikáciu s finančnou správou v lehote do pondelka 2. mája 2022. Daňovník môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške dvoch, respektíve troch percent len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej tri eurá.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)