Ak niekto požiada o vrátenie preplatku dane alebo o vyplatenie daňového bonusu, dostane ho najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Táto lehota sa začína počítať až po uplynutí termínu na podanie daňového priznania. Inak povedané, až od konca marca. Ľuďom, ktorí priznajú vlaňajšie príjmy v riadnom termíne, tak prídu dane či bonus na účet do 10. mája 2022.


Priznať svoje minuloročné príjmy musí každý, kto vlani zarobil viac ako 2 255,72 eura. Zároveň ale musí ísť o príjmy, z ktorých sa platí daň a nie sú od nej oslobodené. Výsledkom daňového priznania nemusí byť len povinnosť zaplatiť daň. Ľuďom môže vzniknúť aj preplatok alebo si uplatnia daňový bonus na dieťa či zaplatené úroky z hypotéky.

Niektorým skupinám daňovníkov sa to dokonca oplatí, pretože je isté, že budú mať nárok na vrátenie preplatku dane. Rozhoduje o tom hlavne životná situácia, ale spravidla sa to týka ľudí, ktorí boli napríklad časť minulého roka nezamestnaní, na materskej či rodičovskej dovolenke, prípadne aj ľudí s príjmom z brigády či dôchodcov.

Štát ale nevracia preplatky, ktoré sú nižšie ako päť eur. To, či a koľko peňazí ľuďom daňový úrad vráti záleží aj od toho, či niekto má daňové nedoplatky alebo iné dlhy voči daniarom. Vtedy môže byť napríklad preplatok znížený o dlh.

O vrátenie preplatku dane treba žiadať

Daňové úrady preplatky či bonusy na deti a zaplatené úroky nevracajú automaticky. Pri klasických zamestnancoch je žiadosť priamo súčasťou ročného zúčtovania daní. V ich prípade preplatky či peniaze za bonus nechodia samostatne na účet, ale vypláca ich zamestnávateľ najneskôr vo výplate za apríl tohto roka.

Ľudia, ktorí sami podávajú daňové priznanie, musia o vrátenie preplatku či bonusov požiadať priamo v tlačive. Pri daňovom priznaní typu A sa žiadosť o vrátenie preplatku dane nachádza v oddiele XI., ktorý sa volá žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie.

Vrátenie preplatku dane
O vrátenie preplatku dane či bonusu treba žiadať v daňovom priznaní. (Ilustračné foto: Unsplash)

V prípade daňového priznania typu B sa žiadosť o vrátenie preplatku dane nachádza v oddiele XIV., ktorý sa volá žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu. Firmy v tlačive pre právnické osoby žiadajú o daňové preplatky v oddiele IX. pod názvom žiadosť o vrátenie daňového preplatku.

V jednotlivých oddieloch potom treba vyznačiť, či ide o vrátenie preplatku dane, bonusov a podobne. Okrem toho si musia daňovníci vybrať, či im peniaze pošle daňový úrad poštou či na tuzemský alebo zahraničný účet. Pri poštovej poukážke platí maximálny limit 15-tisíc eur. V tlačive treba vyplniť aj číslo bankového účtu.

Peniaze prídu do 40 dní

Preplatok na dani z príjmov, daňový bonus na dieťa či na zaplatené úroky bude podľa legislatívy každému vrátený do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ale najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. Lehota sa ale začína rátať až od konca marca tohto roka bez ohľadu na to, či niekto priznal vlaňajšie zárobky o niečo skôr.

Ľudia si môžu podanie priznania a zaplatenie dane aj odložiť o tri až šesť mesiacov. Maximálne do 30. júna tohto roka si ho môže odložiť v podstate každý. Novou lehotou na priznanie minuloročných príjmov a zaplatenie dane tak môže byť 30. apríl, 31. máj alebo 30. jún 2022.

Slovenská legislatíva umožňuje aj odklad daňového priznania o maximálne šesť mesiacov. V tomto prípade je ale podmienkou, aby daňovník v minulom roku mal aj príjmy zo zahraničia. Priznanie s týmto odkladom treba potom podať najneskôr do 31. júla, 31. augusta alebo 30. septembra 2022.

Princíp maximálnej lehoty na vrátenie preplatku či bonusu platí aj pri odloženom daňovom priznaní. Ak niekto napríklad niekto podá priznanie 1. apríla, peniaze by mal dostať najneskôr do 10. mája tohto roka. V prípade posledného možného termínu na podanie priznania v septembri platí, že preplatok príde na účet do 9. novembra.