Klienti privátneho bankovníctva Tatra banky môžu investovať do modelových portfólií zložených z ETF fondov iShares od spoločnosti BlackRock.

„Predstavujú exkluzívne riešenie, ktoré pomáha klientom privátneho bankovníctva vytvoriť si vhodné a široko diverzifikované investičné portfólio, ktoré zohľadňuje ich rizikový profil. Zahŕňajú všetky dôležité triedy aktív a v závislosti od investičného profilu obsahujú európske akcie, americké akcie, akcie rozvíjajúcich sa trhov, akcie pacifického regiónu, štátne aj korporátne dlhopisy, vysoko výnosové dlhopisy a dlhopisy rozvíjajúcich sa krajín,“ povedal riaditeľ odboru privátneho bankovníctva Tatra banky Marek Neckár.

Tatra banka pri vytváraní modelových portfólií úzko spolupracuje s materskou spoločnosťou Raiffeisen Bank International a Raiffeisen Research, ktorá disponuje viac ako 80 členným expertným tímom analytikov s dlhoročnými skúsenosťami. Zloženie modelového portfólia podľa jednotlivých tried aktív, menová expozícia, strategická aj taktická alokácia každého modelového portfólia je prehodnocovaná a aktualizovaná na kvartálnej báze.

Spoločnosť BlackRock je najväčším celosvetovým správcom ETF fondov. Pod správou má aktíva v objeme 8,6 biliónov dolárov.