Klienti Tatra banky si môžu po novom v banke zakúpiť aj kyber poistenie od poisťovne Uniqa. Za ročné poistné 34,89 eura získajú nonstop asistenčnú službu a právne poradenstvo špecialistov pri riešení konkrétnych prípadov zneužitia na internete.


Poistenie by malo aj zabezpečiť náhradu za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar, vzniknutú škodu alebo klientovi poskytnúť právne zastupovanie v prípade sporu s e-shopom. Poisťovňa aj sľubuje, že zabezpečí odstránenie alebo vytesnenie nepravdivých informácií o klientoch či o ich blízkych v prípade, ak sa stanú obetou šikany na internete.