Pri priznávaní minuloročných prímov môže mať niekto nedostatok času na vyplnenie a podanie daňového priznania, alebo málo peňazí na zaplatenie dane. Legislatíva v týchto prípadoch ponúka odklad daňového priznania za rok 2021. Ľuďom tento nástroj umožňuje predĺžiť si termín na podanie priznania, ale aj zaplatenie dane o tri až šesť mesiacov. Potrebné je splniť stanovené podmienky.

Odklad daňového priznania za rok 2021

Riadny termín na podanie daňového priznania z príjmov za minulý rok je 31. marec 2022. Ľudia musia dovtedy zároveň štátu aj zaplatiť daň. Ak si niekto bude chcieť podanie priznania odložiť, do tohto dátumu to musí aj oznámiť. Zamestnanci toto oznámenie môžu podať osobne na miestne príslušný daňový úrad.

Podnikatelia, ktorí sú registrovaní pre daň z príjmov, to musia urobiť na predpísanom tlačive elektronicky. Nájdu ho v katalógu formulárov v osobnej internetovej zóne portálu finančnej správy. Mal by byť označený ako Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania. Vyplniť potvrdenie trvá v zásade niekoľko minút. Daňovník vypĺňa osobné údaje a nový termín podania priznania.


Odklad daňového priznania za rok 2021 musia daňovníci podať iba na tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je zverejnené na jeho webovom sídle. Tlačivo oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je označené ako OZN493v20.

Termíny odkladu daňového priznania

Ľudia si môžu podanie priznania a zaplatenie dane odložiť o tri až šesť mesiacov. Maximálne do 30. júna tohto roka si ho môže odložiť v podstate každý daňovník. Jedinou výnimkou sú tí, ktorí sú v takzvanom konkurze alebo likvidácii. Aj oni môžu požiadať o odklad správcu dane, ten im ale nemusí vyhovieť.

Pri odklade o maximálne tri mesiace musí daňovník v oznámení uviesť aj dátum novej lehoty. Tou je vždy koniec prvého, druhého ale tretieho mesiaca, o ktorý si podanie predlžuje. Inak povedané, novou lehotou na priznanie minuloročných príjmov alebo zaplatenie dane môže byť 30. apríl, 31. máj alebo 30. jún 2022.

Slovenská legislatíva umožňuje aj odklad daňového priznania za rok 2021 o maximálne šesť mesiacov. V tomto prípade je ale podmienkou, aby daňovník v minulom roku mal aj príjmy zo zahraničia. Opäť platí, že odklad daniari nemusia uznať podnikateľom v konkurze alebo likvidácii. Priznanie s týmto odkladom treba potom podať najneskôr do 30. septembra 2022.

Ak sa stane, že daňovník využije odklad daňového priznania za rok 2021 o šesť mesiacov a nakoniec v ňom neuvedie príjmy zo zdrojov v zahraničí, môže dostať od daniarov pokutu. Bude považovaný za daňovníka, ktorý nedodržal termín podania daňového priznania a zaplatenia dane.

Odklad daňového priznania za rok 2021
Odklad daňového priznania za rok 2021 je možný až o šesť mesiacov. (Ilustračné foto: Freepik)

Kto musí priznať príjmy za rok 2021

Daňové priznanie musí v tomto roku podávať každý, kto vlani zarobil viac ako 2 255,72 eura. Zároveň ale musí ísť o príjmy, z ktorých sa platí daň a nie sú od nej oslobodené. Riadia sa tým hlavne podnikatelia, za zamestnancov podáva firma takzvané ročné zúčtovanie.

Zamestnanci musia podávať daňové priznanie sami len v prípadoch, ak majú aj iné príjmy, firma nerobí ročné zúčtovanie alebo zamestnanci nestihli dodať potrebné doklady, prípadne ich zamestnávateľ nie je platiteľom dane.

Existujú aj výnimky daňovníkov, ktorí nedosiahli stanovený limit zárobku a napriek tomu musia podávať daňové priznanie. Ide napríklad o podnikateľov s daňovou stratou alebo o daňovníkov, ktorí sú povinní zvýšiť si svoj základ dane, pretože si napríklad predčasne vybrali peniaze z tretieho piliera a zároveň si uplatnili nezdaniteľnú časť na príspevky doplnkového dôchodkového sporenia.

V praxi sa tiež môže stať, že niekto síce nemusí podať priznanie, ale bude to od neho žiadať daňový úrad. Deje sa to napríklad v prípadoch podozrenia z čiernej práce.

Bez ohľadu na výšku príjmu či jeho druh musia podať daňové priznanie niektoré firmy alebo podniky. Ide o eseročky, akciové či iné obchodné spoločnosti, občianske združenia, neziskové organizácie a iné neobchodné spoločnosti, ktoré si niekto založil na podnikanie a vlani mali zdaniteľný príjem.