Skupina Arval BNP Paribas rozširuje svoje aktivity na Slovensku. V Arval Competence Center (ACCB), čo je ich jediné expertné centrum sídliace v Bratislave, chce do konca roka 2025 prijať 200 nových zamestnancov. Záujem má o absolventov, ale aj o ľudí s dlhoročnými pracovnými skúsenosťami.


„Dnes pre Arval Competence Center Bratislava pracuje približne 300 ľudí, do konca roka 2025 by sme chceli zamestnávať okolo 500 ľudí,“ povedal Marius Wijnen, generálny manažér spoločnosti. ACCB poskytuje komplexné podporné služby pre zahraničné firmy spadajúce pod Arval BNP Paribas, ktorá v 30 krajinách poskytuje operatívny lízing.

ACCB chce obsadiť pozície s vyššou pridanou hodnotou. Hľadá preto ľudí so znalosťou cudzích jazykov ako je nemčina, francúzština, holandčina, maďarčina, či poľština. Svoje v tíme aj naďalej ponúka obyvateľom Ukrajiny, ktorí sa rozhodli pre vojnu zostať na Slovensku.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: