Čistý zisk bankového sektora od začiatku januára do konca novembra dosiahol 970 miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku to predstavuje nárast o 49 percent. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska.


Bankám k vyšším zárobkom pomáhajú predovšetkým čisté úrokové výnosy. Tie medziročne stúpli o 29,7 percenta na 1,835 miliardy eur. Bankám síce medziročne stúpli náklady na ostatné úroky o 493 percent a výnosy z ostatných úrokov vzrástli „len“ o 91 percent, ale v peňažnom vyjadrení príjmy z úrokov stúpli o 1,363 miliardy eur a náklady o 937 miliónov eur. Vďaka tomu banky zarábajú na úrokoch viac ako v minulosti. Pomáhajú im k tomu predovšetkým drahšie hypotéky.

Mierne rastú aj čisté výnosy z poplatkov a provízií. Tie bankám medziročne stúpli o tri percentá na 642 miliónov eur.

Naopak banky tento rok vybrali menej na dividendách od svojich dcérskych spoločností. Kým v minulom roku počas prvých desiatich mesiacov dividendy dosahovali 66,7 milióna eur, v tomto roku to bolo 50,4 milióna.

Všeobecné prevádzkové náklady bankám stúpli o 5,1 percenta na 1,245 miliardy eur. Pod veľkú časť tohto nárastu sa podpísalo zvyšovanie platov, keďže osobné náklady vzrástli o 8,5 percenta na 617 miliónov eur. O 10,4 percenta na 444 miliónov eur stúpli aj ostatné administratívne náklady. V tom sú zarátané napríklad náklady na propagáciu (+8,3 %) či náklady na správu a údržbu informačných technológií (+ 5,8 %).

Na dani z príjmov banky počas prvých desiatich mesiacov zaplatili celkovo 273 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o 59 percent.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: