Bratislava má po niekoľkých rokoch pravidlá, ktoré navrhujú maximálnu výšku nových budov. Upozornil na to Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), ktorý ich navrhol. Vznikla tak urbanistická štúdia výškového zónovania. Dôležitým princípom usmernenia je podľa MIB zachovanie panorámy Bratislavy s ohľadom na Malé Karpaty a vyniknutie typických dominánt, ako sú Kamzík alebo Bratislavský hrad.


Štúdia bola spracovaná na sekcii územného plánovania MIB v spolupráci s magistrátom. Počas procesu spracovania boli do diskusie oslovení aj externí odborníci, ako architekti, inžinieri či zástupcovia investorov. Štúdia je podkladovým materiálom, ktorého pravidlá sa následne cez zmeny a doplnky zapracujú aj do územného plánu mesta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: