Budovy vo vlastníctve alebo správe štátu a samospráv budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia z plánu obnovy. O výzve na predkladanie projektov zameraných na zníženie spotreby energie informovala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).


Finančné prostriedky sú určené na výmenu okien a dverí, zateplenie strechy a podlahy nevykurovaného podkrovia, modernizáciu osvetlenia, inštaláciu termostatických hlavíc a slnečných kolektorov. Oprávnenými žiadateľmi sú vybrané subjekty štátnej správy, územnej samosprávy a ostatné subjekty verejnej správy.

Minimálna výška príspevku je 100-tisíc eur. Maximálny príspevok bude závisieť od celkovej podlahovej plochy budovy a rozsahu realizovaných opatrení, napríklad od počtu vymenených svietidiel, plochy vymenených okien alebo zateplenej strechy. Žiadosti bude možné predkladať od 3. júna tohto roka.

Vykonávateľom výzvy je ministerstvo hospodárstva a sprostredkovateľom SIEA.