Náklady na kúrenie v bytovkách sa prerozdeľujú podľa nových pravidiel. Vyhláška ministerstva hospodárstva, ktorá zmeny definuje a bola prijatá už pred vyše rokom, sa do praxe pretaví pri vyúčtovaní za minulý rok. Zmeny majú zabezpečiť, aby boli náklady na teplo a teplú vodu pre vlastníkov bytových domov rozdelené čo najspravodlivejšie. Na jednej strane sú tí, ktorí sa snažia ušetriť a v byte kúria čo najmenej. Využívajú pritom fakt, že teplo im zabezpečia susedia nad nimi či vedľa nich, ktorí v byte kúria normálne. Majitelia týchto bytov potom majú spravidla aj vyššie náklady na kúrenie. Dopady vyhlášky prvýkrát uvidia vlastníci vo vyúčtovacích faktúrach v máji tohto roka.

Podľa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) by mal nový spôsob rozpočítavania zmierniť rozdiely v merných nákladoch medzi jednotlivými bytmi, ktoré boli spôsobené najmä nevhodným pomerom základnej a spotrebnej zložky. „Ak sa väčšina nákladov na teplo rozpočítavala podľa spotreby nameranej na pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov alebo určených meradlách, neboli dostatočne zohľadnené prechod tepla medzi samotnými bytmi a straty tepla pri distribúcii. V dôsledku toho časť vlastníkov bytov platila niekoľkonásobne vyššie čiastky za vykurovanie, pretože teplo sa od nich šírilo do susedných neobývaných, alebo zámerne nevykurovaných bytov deliacimi stenami a stropmi medzi nimi,“ uvádza SIEA.

Pred zmenou vyhlášky sa odporúčalo rozdelenie, podľa ktorého tvorila základná zložka 60 percent podľa podlahovej plochy bytu a 40 percent podľa nameranej spotreby s tým, že vlastníci môžu rozhodnúť o jeho zmene. Po novom už podiel základnej zložky nemôže byť nižší ako 30 percent. Rozdiel medzi majiteľmi bytov, ktorí platia za teplo najmenej a tými, ktorí platia najviac, nesmie prekročiť 2,5-násobok ceny. Ak bude rozdiel väčší, upraví sa podiel základnej zložky na celé percento smerom nahor a podľa tohto pomeru sa rozpočítajú náklady v celej bytovke. Náklady na kúrenie sa budú podľa rovnakých pravidiel rozpočítavať aj ľuďom, ktorí majú v byte individuálne vykurovanie alebo bývajú v nadstavbách. Pri vyúčtovaní ale zaplatia o niečo menej ako ostatní.

Náklady na kúrenie v bytovke

Vyúčtovanie za teplo je v bytových domoch špecifické, keďže spotreba v jednotlivých bytoch nie je jednoducho merateľná. Samotná bytovka je totiž vykurovaná ako celok, čo spôsobuje, že sa teplo šíri aj medzi stenami, stropom a podlahou. Majitelia, ktorí kúria viac, tak môžu ovplyvňovať teplotu aj v susedných bytoch a naopak. „Keby sme počas vykurovacieho obdobia v jednom byte uzatvorili všetky vykurovacie telesá, vplyvom prestupu tepla zo susedných bytov neklesne v nevykurovanom byte vnútorná teplota pod 15 až 18 stupňov Celzia. Vďaka prestupu tento byt spotrebuje teplo v hodnote 50 až 70 percent nákladov na teplo v porovnaní s bytom, kde sa vykuruje na 21 stupňov Celzia,“ uvádza príklad SIEA.

Vzájomné prechody tepla sa nedajú presnejšie zaznamenať ani vyčísliť. Práve naopak, pôvodné rozdelenie základnej a spotrebnej zložky niektorých ľudí motivovalo k tomu, aby vypli radiátory a nechali sa vykurovať od svojich susedov. Ich náklady na kúrenie tak v podstate museli zaplatiť všetci obyvatelia bytovky. Pri vyúčtovaní sa to prejavovalo tak, že rozdiely v platbách za teplo, ktoré boli v rámci jedného bytového domu, boli v niektorých prípadoch až desaťnásobné. Platby za teplo pritom tvoria v bytových domoch zvyčajne tretinu a niekedy až polovicu z mesačných zálohových platieb.

Náklady na kúrenie
Náklady na kúrenie v bytovke sa budú rozdeľovať spravodlivejšie (Ilustračné foto: Freepik/náklady na kúrenie)

Nové pravidlá spôsobia, že nižší účet za energie by mali mať tí, ktorí pravidelne kúrili počas celej jesene a zimy. „Systém je pre väčšinu používateľov spravodlivejší a snaží sa ochrániť aktívne byty, v ktorých sa väčšinu roku býva a priebežne kúri,“ hovorí vedúca oddelenia rozpočítavania spoločnosti Enbra Jana Majeríková Bullová. Naopak viac podľa jej slov budú po novom platiť za teplo majitelia neobývaných bytov, ktoré boli napríklad kúpené ako investičné a dlhodobo v nich nikto nebýva a nekúri. Podľa odhadov spoločnosti Enbra môžu po prepočte na meter štvorcový zaplatiť vlastníci bytov, ktorí nekúria, dvakrát viac než predtým. Majiteľom, ktorí na nevykurované byty doplácali, by sa mohli náklady znížiť o viac než štvrtinu.

Účtovanie podľa dohody vlastníkov

Nová vyhláška sa neuplatní vo vyúčtovaní automaticky. Vlastníci bytov si musia nové rozdelenie základnej a spotrebnej zložky dohodnúť. Aby to malo vplyv aj na vyúčtovania za vlaňajšok, museli to stihnúť do konca júna minulého roka. Ak si to nestihli spoločne odhlasovať, pri vyúčtovaní sa nové rozdelenie neuplatní. Zmeny môže nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov bytov schváliť v tomto roku ešte pred ďalšou vykurovacou sezónou. Prejaví sa to až vo faktúre za teplo dodávané počas tohto roka.

V niektorých bytových domoch je tiež špecifická situácia. Vďaka vyhláške môžu menej platiť majitelia bytov, ktoré majú nevýhodnú polohu napríklad na najvyššom poschodí a hneď pod strechou. Na týchto výnimkách sa vlastníci nemôžu dohodnúť. V tomto prípade na to potrebujú písomne stanovisko energetického audítora alebo osoby, ktorá sa venuje energetickej certifikácii. Výnimky pri vyúčtovaní si môžu majitelia zariadiť do konca júla tohto roka.

Podľa J. Majeríkovej Bullovej mal byť počas vlaňajšieho roku každý informovaný, ako konkrétne sa môže vyhláška premietnuť do platieb za energie. Majitelia mali podľa nej dostať aj informáciu o novej výške zálohovej platby za teplo. „Niektoré správcovské spoločnosti toto urobili počas vlaňajšieho kalendárneho roku. Netýka sa to ani zďaleka všetkých, preto bude veľa domácností v máji tohto roka nepríjemne prekvapených. Takže očakávame, zvýšený počet reklamácii a dotazov,“ vraví J. Majeríková Bullová.

Majitelia musia vyúčtovanie za vlaňajšok dostať najneskôr do konca mája tohto roka. Musí obsahovať údaje o rozpočítavaní množstva dodaného tepla zvlášť za bytovku a zvlášť pre vlastníka v byte. Musí byť z neho tiež jasné, aká je výška nákladov či spôsob ich určenia a rozpočítavania. Vyúčtovanie okrem toho obsahuje aj výšku prípadného nedoplatku, preplatku a zálohových platieb.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: