Do pomoci s energiami budú po novom zaradené aj zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú napojené na centrálne zdroje tepla. Informovalo o tom ministerstvo práce, ktoré zaradenie týchto zariadení do pomoci s energiami požiadalo ministerstvo hospodárstva.


Nové rozhodnutie znamená, že všetky tieto zariadenia budú mať v tomto roku zastropované ceny tepla na úrovni vlaňajška, teda presne tak ako aj domácnosti. O pomoc neprídu ani tie zariadenia, ktoré sú v podnájme. V takom prípade vlastník nehnuteľnosti požiada o túto pomoc s cenami energií a podľa zákona ich následne zohľadní v cene nájmu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: