Kontrolóri finančnej správy v novembri tohto roka zistili porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v 192 prípadoch. Kontrolóri preverili 883 podnikateľských subjektov, z toho 611 formou online monitorovania na mieste a 328 formou kontrolných nákupov. V tlačovej správe o tom informovala Finančná správa SR.

Kontroly boli realizované najmä v oblastiach služieb pohostinstiev, jedální, ostatných jedálenských službách a zariadeniach účelového stravovania a v maloobchode v nešpecializovaných predajniach. Podnikatelia pritom najčastejšie porušili zákon tým, že neevidovali tržby, čo sa preukázalo v 141 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 46 340 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: