Kontrolóri finančnej správy v júli tohto roka pri kontrole zistili porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zistili v 234 prípadoch. Preverili 662 podnikateľských subjektov, z toho 381 formou on-line monitorovania na mieste a 348 formou kontrolných nákupov. Informovala o tom Finančná správa SR.


Najčastejšie sa subjekty dopustili porušenia zákona tým, že neevidovali tržby, čo sa preukázalo v 182 prípadoch. Kontrolóri uložili pokuty vo výške 67 480 eur. Zároveň bolo vykonaných kontroly u podnikateľov, ktorí v mesiaci jún 2022 tržbu nezaevidovali, z toho v štyroch prípadoch bolo opätovne zistené porušenie.

Kontrolóri sa zamerali aj na 36 virtuálnych registračných pokladníc (VRP). Formou online monitorovania bolo preverených 22 VRP a formou kontrolných nákupov 16 VRP. Porušenie zákona bolo zistené v 14 prípadoch a boli uložené pokuty vo výške 3 630 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: