Ministerstvo financií by malo ešte v novembri predložiť novelu zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Vyplýva to z plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2021. Zatiaľ ministerstvo nezverejnilo predbežnú informáciu o pripravovanom zákone a ani ho nepredložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

„Príprava predmetnej novely je zatiaľ vo fáze odborných diskusií,“ uviedol tlačový odbor ministerstva na otázku, či stihne novelu zákona o finančnom sprostredkovaní predložiť ešte v novembri.

Ministerstvo nešpecifikovalo ani to, aké najdôležitejšie zmeny sprostredkovateľov čakajú. „Ministerstvu financií SR záleží na zdraví finančného sektora a aj v tomto prípade musí prísť s riešením, ktoré bude spravodlivé pre všetkých. V súčasnosti je tak zatiaľ predčasné informovať, čo bude obsahom novely a aké konkrétne témy bude pokrývať,“ uviedlo na otázky na Finsidera.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: