Celkový deficit verejnej správy Slovenska vlani dosiahol 2,23 miliardy eur, čo predstavovalo 2,04 percenta z hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenskej republiky. Dlh verejnej správy tak dosiahol 63,38 miliardy eur, čo predstavuje 57,8 percenta HDP. Vyplýva to zo Správy o deficite a dlhu, ktorú aktuálne zverejnil Štatistický úrad SR.


Deficit verejných financií sa tak medziročne znížil viac ako o polovicu. Jeho hodnota v roku 2021 dosiahla 5,45 miliardy. eur, čo predstavovalo 5,43 percenta z HDP.

Absolútnu väčšinu minuloročného deficitu vytvorila ústredná štátna správa, jej hospodárenie skončilo s deficitom 1,95 miliardy eur. Ústredná štátna správa v roku 2021 hospodárila s mínusom viac ako 5,71 miliardy eur. Miestna samospráva hospodárila s deficitom takmer 420 miliónov eur, čo bol výrazne vyšší deficit ako v roku 2021. Fondy sociálneho zabezpečenia hospodárili s miernym prebytkom takmer 137 miliónov eur, čo bol mierne horší výsledok ako v roku 2021.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: