Spotrebiteľská atmosféria bola začiatkom apríla výrazne optimistickejšia ako mesiac predtým. „Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 14 bodov na hodnotu -22,5,“ informoval Štatistický úrad SR.


Indikátor tak podľa štatistikov dosiahol najpriaznivejšiu hodnotu a zmazal viac než polovicu svojich strát od hlbokého prepadu v apríli minulého roka. Prevýšil aj úroveň svojho zotavenia po prvých jarných protiepidemických opatreniach a výrazne sa priblížil k úrovni spred začiatku pandémie.

„Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom oveľa optimistickejší v očakávaniach vývoja nezamestnanosti a celkovej hospodárskej situácie. V menšej miere, avšak stále výrazne optimistickejší boli aj v očakávaniach finančnej situácie domácností a úspor v domácnostiach,“ tvrdí Štatistický úrad.