Europarlament vyzýva na prijatie nového zákona, ktorý zvýši národný minimálny príjem v členských štátoch Európskej únie (EÚ) s cieľom znížiť počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Poslanci o tom budú rokovať v utorok 14. marca. Na druhý deň sa bude hlasovať o uznesení, v ktorom sa od krajín EÚ požaduje, aby postupne zvyšovali svoje systémy minimálneho príjmu tak, aby boli aspoň nad vnútroštátnou hranicou pre tých, ktorým hrozí chudoba.


V texte sa tiež požaduje, aby sa tieto systémy sprístupnili znevýhodneným sociálnym skupinám a aby sa poskytli stimuly na opätovné začlenenie ľudí na trh práce. Poslanci sa budú pýtať aj na plány Komisie monitorovať, či bol minimálny príjem účinne integrovaný v krajinách EÚ, a či došlo k zapojeniu sociálnych partnerov na úrovni EÚ.

Poslanci sa budú pýtať aj na to, ako členské štáty zabezpečia, aby systémy minimálneho príjmu nenahrádzali opatrenia sociálnej politiky v iných oblastiach ako je bývanie, zdravotná starostlivosť, podpora pri zdravotnom znevýhodnení alebo integrácia na trhu práce.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: