Podnikateľským subjektom, ktoré požiadali o odklad poistného za mesiac jún 2020, sa blíži odložená splatnosť tohto poistného. To je potrebné zo strany samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) a zamestnávateľov s odloženou splatnosťou uhradiť do 30. júna 2022. Sociálna poisťovňa im to pripomenie aj e-mailom.


Pri úhrade poistného za jún 2020 je potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 062020. Následne musia firmy a podnikatelia úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky a použiť správny variabilný symbol.

V prípade neuhradenia odloženého poistného bude Sociálna poisťovňa zo zákona povinná predpísať penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: