Keď v dome vznikne požiar a jeho príčinou je zlý stav vykurovacích telies, poisťovňa bude požadovať od klienta doklad o revízii, čistení komína či pravidelných servisných prehliadok kotla. Upozornila na to poisťovňa Uniqa. Keby sa preukázalo, že zanedbaná revízia či kontrola zapríčinila samotnú škodu, poisťovňa ju nemusí preplatiť z poistenia nehnuteľnosti či domácnosti.


Majitelia nehnuteľností majú totiž povinnosť udržiavať ich v dobrom technickom stave a v zmysle vyhlášok musia mať platné revízie komínov, elektriny, či plynu ako aj pravidelné servisné prehliadky vykurovacích zariadení.

To ale automaticky neznamená, že ak doklad o servisnej prehliadke niekto nemá, poisťovňa mu škody nepreplatí. „Poisťovňa sa v takýchto prípadoch zásadne opiera o  stanovisko hasičov, ktorí príčinnú súvislosť medzi vznikom poistnej udalosti a zanedbaním revízie odborne posúdi,“ vysvetľuje manažér poistenia majetku a zodpovednosti v Uniqe Zdeněk Hruška.

Najviac požiarov totiž vzniká práve počas vykurovacej sezóny. Soôsobujú ich neodborné inštalácie krbov či piecok, zanedbaná revízia a čistenie komínov, nevhodné umiestnenie vykurovacích zariadení v blízkosti nedostatočne tepelne odolných materiálov, poruchy elektronických zariadení, elektroinštalácií a elektrospotrebičov či ponechanie otvoreného ohňa bez dozoru.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: